Vad menas med en "Trigger" i Automation sammanhang?

"Triggers" är villkor som börjar automatiseringar. Med triggers kan du ange exakt hur en automation ska börja köras. Du kan lägga till flera triggervillkor så att samma automatisering börjar köra på flera sätt.

  • Genom att använda triggers för att starta automatiseringar för starkt fokuserade kontaktgrupper kan du behandla dina kontakter olika beroende på hur de beter sig.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss