Vilka typsnitt och bildformat accepteras i Rule?

Typsnitt: 

Det går bra att lägga till valfritt typsnitt i sina mallar. Det är dock viktigt att veta att det är begränsat stöd för typsnitt som inte är webbsäkra. Det är endast "vanliga" webbtypsnitt som Times New Roman, Arial och Verdana som stöds fullt i text. Läs mer om vad som räknas som webbsäkra typsnitt här.

Det går att använda externa typsnitt som exempelvis Google Fonts men stödet är inte 100% så i vissa klienter som Gmail och Outlook kommer det att visas en fall-back font som är webbsäker. 

Vi behöver då alltså både att ni bifogar externa typsnittet ni vill ska användas i mallen och specificera vilken fall-back font ni vill ska visas vid icke-stöd.

När man jobbar i Rule appen i kampanj-editor visas alltid en fallback/web-safe font och för att se externa typsnittet (det valfria typsnittet) måste man skicka en förhandsgranskning/preview till en IOS-mailklient adress, då IOS mail har stöd för externa typsnitt.

Bildformat och storlek:

  • Maxhöjd för bilder är 2000 px. Över detta beskärs bilden.
  • För att bilden ska bli responsiv/högupplöst på en retinaskärm, behöver den sparas i dubbla filformatet. T.ex., vill man att en bild ska vara 200 px bred i nyhetsbrevet, ska man spara (eller beskära) den till 400 px bred.
  • Bilden får inte väga mer än 2 Mb. Gärna mindre! Komprimera gärna bilden, du kan tex använda animately.co för att ta ner storleken på animerade GIF:ar

Bildformat för grafik som kan användas i Rule är: JPG, PNG, GIF. 

Rörliga bilder:

Vi har stöd för rörliga bilder i utskick och vi stödjer bildformat som: *.gif, *.png, *.jpg

Vid frågor maila till support@rule.se

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss