Varför hittar jag inte min kampanj under Automation och Vise Versa?

Det kan bero på att du har skapat enskilda utskick under Kampanjer och automatiserade utskick skapas under Automation

  • Rule är byggt att särskilja kampanjer om det är ett nyhetsbrev eller sk transaktionsmeddelanden. Därför skapas enskilda nyhetsbrev under fliken Kampanjer och automatiserade utskick som orderbekräftelser, automatiserade välkomstbrev etc. under fliken Automation. 
  • E-postbyggaren har samma utseende i båda fallen
  • Notera även att mallarna för de båda fallen skapas under de olika flikarna/sektionerna. Du kan alltså inte skapa en kampanj under "kampanjer" och sen välja att den ska vara en Automation. 

Kontakta oss på supporten: support@rule.se om du har några funderingar.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss