Vad är en Marketing Automation?

Automation innebär förinställda slingor med e-postmeddelanden eller SMS som automatiskt skickar ut kampanjer till dina medlemmar baserat på en förinställd tidpunkt eller aktivitet. 

  • Exempel på detta kan vara ett välkomstmeddelande som går ut direkt när en ny medlem har anmält sig för nyhetsbrevet, genomfört ett köp eller ett uppföljningsmeddelande tre dagar efteråt som tackar för registreringen. 
  • Bakgrunden med automailen är att de skapas när kriterierna för triggern uppfylls, då aktiveras och skickas de ut. Vi har samlat mer inspiration om automation på vår blogg.  

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss