Infoga företagsloggan i din första kampanj

För att lägga till företagsloggan till ex. högst upp i ditt nyhetsbrev klickar du på önskat block högst upp i mallen. Om mallen du arbetar i inte har de önskade blocket väljer du att infoga ett block.

  • För att infoga ett block väljer du önskat block ifrån höger sida till ex. "3. Bild Kolumn" och drar blocket till önskad position.

  • Du drar sedan in bildfilen/loggan in i det önskade blocket. Om du önskar att ändra storleken på loggan, dubbel-klíckar du på loggan och sedan kan du enkelt skriva in de önskade dimensionerna. 

/Team Rule

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss