Skillnaden mellan ett filter och en tagg

  • Skillnaden mellan ett filter och en tagg är att ett filter utgår ifrån din medlemsdata/medlemsinformation som skapar ett s.k. medlemsfält i Rule. Utifrån dina medlemsfält kan man sedan filtrera ut segment baserat på dessa importerade värden som sparats för varje medlem. 
  • Medans en tagg är själva "listan" man filtrerar ut medlemsinformationen/segmenten ifrån.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss