Skillnaden mellan ett filter och en tagg

Skillnaden mellan ett filter och en tagg är att:

  • Filter utgår ifrån din medlemsdata/medlemsinformation som skapar ett s.k. medlemsfält i Rule. Utifrån dina medlemsfält kan du sedan filtrera ut segment baserat på dessa importerade värden som sparats för varje medlem. 
  • Medan en tagg är själva "listan" som du filtrerar ut medlemsinformationen/segmenten ifrån.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss