Vad är ett filter?

En av styrkorna med Rule är att du kan arbeta datadrivet och för att kunna göra det så effektivt som möjligt kan man välja, samt filtrera ut information man har för att bli mer relevant i sin kund- och marknadskommunikation.

  • Filter innebär i korthet att man använder sig av sin kunddata för att segmentera sin målgrupp. 

Filter utgår ifrån din medlemsdata/medlemsinformation som skapar s.k. medlemsfält i Rule. Med medlemsdata menas kolumnerna och dess innehåll i din Excel-fil som kundinformation, adressuppgifter osv. Utifrån dina medlemsfält så kan man sedan filtrera ut grupper baserat på dessa importerade värden som sparats för varje medlem. Har du exempelvis kunder med medlemsfältet “Stad”, så kan du skapa ett filter på t.ex. “Stad = Göteborg”. På så vis filtrerar du ut alla dina medlemmar som har Göteborg som ort. 

En grundläggande faktor när man skapar filter är den data som finns inne i Rule. Upplägget som beskrivs ovan används sedan likadant för att filtrera ut annan medlemsdata som t.ex. land, språk, valuta, kundtyp, produktval etc. 

För assistans med att skapa filter sök via livbojen eller kontakta support@rule.se 

/Team Rule

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss