Vad är ett filter?

En av styrkorna med Rule är att du kan arbeta datadrivet och för att kunna göra det så effektivt som möjligt kan man välja, samt filtrera ut information man har för att bli mer relevant i sin kund- och marknadskommunikation.

  • Filter innebär i korthet att man använder sig av sin kunddata för att segmentera sin målgrupp. 

Filter utgår ifrån din medlemsdata/medlemsinformation som skapar s.k. medlemsfält i Rule. Med medlemsdata menas kolumnerna och dess innehåll i din Excel-fil som kundinformation, adressuppgifter osv. Utifrån dina medlemsfält så kan man sedan filtrera ut segment av medlemmar baserat på dessa importerade värden som sparats för varje medlem. Har du exempelvis kunder med medlemsfältet “Stad”, så kan du skapa ett filter på t.ex. “Stad = Göteborg”. På så vis filtrerar du ut alla dina medlemmar som har Göteborg som ort. 

En grundläggande faktor när man skapar filter är att man utgår från den data som finns inne på sitt konto i Rule. 

Upplägget som beskrivs ovan används sedan likadant för att filtrera ut annan medlemsdata som t.ex. land, språk, valuta, kundtyp, tidigare köp, produktval etc. 

För hjälp kring att skapa filter eller vid övriga filter-frågor sök på "filter" i vårt hjälpcenter

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss