Hur importerar du dina medlemslistor?

Observera att medlemsfältens attribut, kolumnnamnen, (t.ex. förnamn, postnummer etc.) med fördel skapas innan import. Det gör man via  Medlemmar>Grupper och medlemsfält. Excel-kolumnerna kommer då automatiskt kopplas mot skapade Medlemsfält i Rule. Medlemsfält för e-post och mobilnummer behöver inte skapas, Rule läser av dem per automatik.

För att importera din XSL- eller CSV-fil med medlemmar följ stegen nedan: 

  • Gå till Medlemmar. 

  • Klicka på Importera för att välja fil att importera.
  • När man valt fil, klicka på Nästa för att gå vidare. 
  • Tänk på att Email ska heta Email i er fil så att den mappas rätt i importen.

  • I nästa steg så kopplas innehållet från din fil automatiskt mot medlemsfält i Rule och man kan här även lägga till medlemsfält som inte skapades innan importen. 

  • I nederkant så anger man till vilken tagg/taggar som listan ska tillhöra, alternativt att man skapar en ny tagg genom att skriva in ett namn och klicka på Skapa tagg

  • Klicka sedan på Starta import 
  • Import startas och du kommer att få en notifikation när import är klar. Observera att det är helt okej att öppna ett nytt fönster, klicka på en ny flik i Rule och arbeta med något annat medan importen körs i bakgrunden.
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss