Innan du importerar dina medlemmar och kunddata

Medlemsimporten i Rule består av några få moment och inom kort så har du dina medlemmar på plats och kan börja kommunicera med dem. 

Accepterade filformat vid import är Excel och CSV och filerna ska vara korrekt formaterade innan import. 

Nedan listar vi punkter som är bra att tänka på när du förbereder din fil. 

  • Filen ska vara rätt formaterad. Kontrollera hur den ser ut där du exporterar den. Kolumnerna i filen ska ha en titel (som sedan kommer att matchas i Rule) och endast innehålla den relevanta informationen utan onödiga tecken/information som kan försvåra inläsningen. 
  • Observera att medlemsfältens attribut (t.ex. förnamn, stad, postnummer etc.) skapas innan importen. Det gör man via Medlemmar > Grupper och medlemsfält. (Här kan du läsa mer om vad ett medlemsfält är.) Excel-kolumnerna kommer sedan automatiskt kopplas mot skapade medlemsfält i Rule.
  • Medlemsfält för e-post och mobilnummer behöver inte skapas, Rule läser av det per automatik.
  • Innehållet ska endast ligga i första bladet i Excel-arket. 

För ett fåtal mottagare kan man även skriva in adresserna manuellt:

Då är det viktigt att man följer anvisningen som står i grå text: Separera kolumner(medlemsdata) med semikolon och skriv en medlem per rad. 

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss