Innan du Importerar dina medlemmar och kunddata

Medlemsimporten i Rule består av några få moment och inom kort så har du dina medlemmar på plats och kan börja kommunicera till dem. 

Accepterade filformat är Excel och CSV och filerna ska vara korrekt formaterade. Nedan listar vi fler punkter som är bra att tänka på när du förbereder din fil. 

  • Filen ska vara rätt formaterad. Kontrollera hur den ser ut där du exporterar den. Kolumnerna ska ha en titel (som sen kommer matchas i Rule) och endast innehålla den informationen som ska vara där utan onödiga tecken som kan försvåra inläsningen. 
  • Observera att medlemsfältens attribut (t.ex. förnamn, postnummer etc.) fördelaktigast skapas innan importen. Det gör man via Medlemmar > Grupper och medlemsfält. Excel-kolumnerna kommer sedan automatiskt kopplas mot skapade medlemsfält i Rule. ! Medlemsfält för e-post och mobilnummer behöver inte skapas, Rule läser av det per automatik ! 
  • Innehållet ska endast ligga i första bladet i Excel-arket. 

För ett stort antal mottagare rekommenderar vi att importera en fil/filer. För ett fåtal mottagare kan man skriva in adresserna manuellt. Vid import så kan man antingen skapa ny tagg eller addera medlemmar till en redan befintlig.

Vid eventuella problem med filimporten kontakta oss på support@rule.se och bifoga aktuell fil i fråga.

Mvh Team Rule

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss