Meddela Rule ansvarig

När man är ny kund behöver vi på Rule information om vem som är Rule ansvarig.

  • Meddela kontaktuppgifter till er Rule-ansvarig till oss, telefonnummer, e-post samt e-postadress för fakturering. Skicka infon till support@rule.se  
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss