Ställa in uppgifter som bas för din kampanj

Under menyn Inställningar anges avsändaradresser för ditt Rule-konto. Den informationen anges automatiskt som avsändare i din första kampanj. 

  • Man kan kan justera manuellt för enskilda utskick men vi rekommenderar att fylla i korrekta avsändaruppgifter i första stadiet för att spara tid i ditt kampanjarbete.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss