Lägga till logotyp/profilbild/avatar vid visning i Gmail

Profilbilder/avatarer som visas intill sitt användarnamn används allt oftare för att sammankoppla sina sociala konton. För Google+ och Gmail så ställer du in det enligt följande beskrivning. 

Alternativ 1:

- När du loggat in på Gmail, klicka på kugghjulsikonen i övre högra hörnet för att gå menyn Inställningar enligt bilden nedan:

- Skrolla ner till menyn "Min bild" enligt bilden nedan och klicka på "Markera en bild". 

- I det tredje steget så öppnas rutan nedan där man laddar upp sin bild enligt anvisningarna. 

- I sista steg så beskär du bilden efter din önskan och klickar på "Utgör ändringarna" för att slutföra. Alternativ 2:
- Klicka på profilbilden i det övre högra hörnet för att öppna upp menyn. Klicka på profilbildens yta där det står "Ändra". Se bild 1 nedan. 
- I nästkommande steg kan du ladda upp din aktuella fil. Se bild 2 nedan. Klicka sedan på den blåa knappen "Ange som profilbild" för att gå vidare. 

Bild 1. 
Ska-rmavbild-2017-10-24-kl-15-37-45.pngBild 2. 
Ska-rmavbild-2017-10-24-kl-15-37-58.png

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss