Checklista till dig som är ny användare/kund

Checklista för nya Rule-användare (English version below)

Det är några mindre inställningar som vi rekommenderar att man ser över innan man börjar använda Rule fullt ut. Se punkterna nedan och kontakta oss på support@rule.se om du har fler frågor. 


Justering av SPF-filtret

SPF står för Sender Policy Framework och klargör behörighet att sända e-post i ert domännamn. Det som avgör är domänen som ni använder som avsändaradress. Notera att SPF-inställningen även påverkar utkast och skräpfilter. Hänvisa länken nedan till tekniker för korrigering av er DNS-inställning.  


Google Analytics

Vill man följa kampanjerna med hjälp av Google Analytics så anger man först sin domän under menyn Inställningar och sedan för respektive kampanj så anger man en UTM-kod. Då kan man följa kampanjers resultat direkt i Google Analytics och du får även resultatet presenterat direkt i Rule under skickade kampanjer.  Läs mer om GA-inställningarna


Registrera betalkort

För ökad valfrihet kan man som nya kund välja  betalningsalternativen faktura eller kort. Som kortkund får man full frihet att byta abonnemangsalternativ, skapa nya användare m.m.  Läs mer om kortbetalning här.


Kontaktuppgifter och fakturaadress

  • Meddela kontaktuppgifter till er Rule-ansvarig, e-post + telefonnummer, samt e-postadress för fakturering. Skicka info till support@rule.se  

Inställningar

Under menyn Inställningar anges avsändaradresser för Rule-kontot. Den informationen anges automatiskt som avsändare i din första kampanj. Man kan kan justera manuellt för enskilda utskick men vi rekommenderar att fylla i avsändaruppgifterna för att spara tid i kampanjarbetet. 


Checklist for new Rule-users 

Before you are able to use Rule at it's full power there are settings that we recommend you to setup first. Please see the sections below to see which matches your need and contact us via support@rule.se for further questions. 


To send SMS

To use text messages in your marketing mix is a great way to work with both campaigns and to recruit new subscribers. But to be able to send SMS-campaigns you first have to register a stop word for subscribers so they are be able to unsubscribe, for example "RULESTOP".  Contact us via support@rule.se for register a stopp command and we will set it up for you. 


SPF setup

Sender Policy Framework clears the authority so send emails via you domain name. It's your sender address that defines the domain. The SPF-setting will also improve sender score for previews and junk folder issues. Please forward this linkto your technician and make necessary adjustment at you DNS. (Note: link's in Swedish.) 


Google Analytics

If you wish to track you campaigns via Google Analytics you have to apply your domain under the Settings menu. Then for every single campaign you can add a unique UTM-code to keep track and trace the results in Google Analytics. You add UTM-codes in the final step right before you send out a campaign. For more details, see link (SWE).


Contact information and billing address

  • Please send contact info for your account manager, email & phone number, and email for billing address. Send info to support@rule.se 

Settings

Under Settings you add your sender information. This information will automaticaly transfer as sender in your first campaign. You can also edit sender details for single campaigns but we recommend to fill in all the details to save time with your campaign work. 

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss