Filter - så fungerar det

Med filter utgår man ifrån den data/information som du har på dina kunder och medlemmar. Det är vanligtvis kunddata och information om dina kunder som namn, postnummer, adress, ort, kundtyp, intresse m.m. som benämns som medlemsfält. Utifrån dina medlemsfält så kan man filtrera målgruppen utifrån dessa värden som sparats för varje mottagare. På så sätt blir man mer relevant och effektiv i sin kommunikation och man kan även styra utskick efter önskad data. 

Nedan visas ett grundexempel på hur du enkelt bygger ett filter utifrån din kunddata i Rule. Du kan sedan applicera tillvägagångssättet direkt i din egen verksamhet och såklart skapa andra filter utifrån på din medlemsdata. 

För att skapa ett filter gör följande: 

  • Gå till menyn Taggar & filter. 

  • Klicka på knappen Nytt filter, ange sedan ett namn för ditt filter. 

  • Ange därefter tagg/taggar som filtret ska baseras på, t.ex. taggen ”Nyhetsbrev” som i exemplet här och klicka Spara filtret för att gå vidare. Att basera filtret på en tagg innebär att man anger vilken del av sin målgrupp man vill basera urvalet på. (Som överkurs kan man som alternativ även skapa Grupperat filter. Det innebär att man slår ihop två eller flera tidigare skapade filter för att kombinera fler parametrar. Sök via frågetecknet i nedre högra hörnet för att läsa mera om Grupperat filter.) 

Steget ovan är samma för alla filter som du väljer att skapa. Efterföljande moment skiftar något då man väljer vilken typ av data man vill utgå ifrån och sedan ställer man in filtrets regler utifrån behov, dvs beroende på om det är datum, varumärke eller andra parametrar som du vill filtrera efter. Inom kort har du snart gjort ditt första filter. Lycka till! 

  • I nästa steg väljer du från vilken huvudgrupp som du vill hämta medlemsdata. Se bild nedan. Detta är informationen som benämns medlemsfält som du skapat under menyn  Medlemmar>Grupper och Medlemsfält.  I det här exemplet väljs gruppen ”Personuppgifter” där medlemsinformation som förnamn, adress, språk m.m. har samlats. Också vanligt förekommande grupperingar att välja att skapa filter ifrån är t.ex. Order som innehåller information som produkttyp, dag för beställning m.m. som du sedan kan skapa filter för. Fler exempel på olika filter finns samlade här.

  • I tre fälten som visas så anger man från vänster, 1) Aktuell kategori av medlemsdata som ska filtreras. 2) Inställningen av regeln för filtret och slutligen 3) Själva medlemsinformationen som önskas filtrera. (Som överkurs om man har fler regler i sitt filter så kan man välja mellan "Matcha något" eller "Matcha alla" reglerna. Läs mer om det här.)

  • Klicka på knappen Spara regler för att börja bygga filtret. 


Resultatet blir då att filtret börjar skapas och enligt exemplet ovan så kommer medlemmar med titeln Marknadschef att filtreras ut enligt reglerna ovan och resultatet med de medlemmar som matchar visas i nederkant på skärmen. Vi rekommenderar ett par stickprov för att bekräfta att urvalet visar efterfrågat resultat. 

Klicka här för fler exempel på efterfrågade filter som att segmentera på X antal dagar efter köp eller att filtrera ut kunder som handlat under en viss period m.m 

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss