Filter - så fungerar det

Med filter utgår man ifrån den data/information du har på dina kunder och medlemmar. Det är vanligtvis kunddata och information om dina kunder som namn, postnummer, adress, ort, kundtyp, intresse m.m. och dessa benämns som medlemsfält. 

Utifrån dina medlemsfält kan man filtrera målgruppen utifrån dessa värden som sparats för varje mottagare. På så sätt blir man mer relevant och effektiv i sin kommunikation och man kan även styra utskick efter önskad data. 

Nedan visas ett grundexempel på hur du enkelt bygger ett filter utifrån din kunddata i Rule. Du kan sedan applicera tillvägagångssättet direkt i din egen verksamhet och såklart skapa andra filter utifrån på din medlemsdata. 

För att skapa ett filter gör följande: 

  • Gå till menyn Taggar & filter och klicka på knappen Nytt filter, ange sedan ett namn för ditt filter, lägg gärna till en lite utförligare beskrivning i rutan under.

  • Ange därefter tagg/taggar som filtret ska baseras på, t.ex. taggen ”Nyhetsbrev” som i exemplet här och klicka Spara filtret för att gå vidare.

    Att basera filtret på en tagg innebär att man anger vilken del av sin målgrupp man vill basera urvalet på. (Som överkurs kan man som alternativ även skapa Grupperat filter. Det innebär att man slår ihop två eller flera tidigare skapade filter för att kombinera fler parametrar. Sök via frågetecknet i nedre högra hörnet för att läsa mera om Grupperat filter.) 

Steget ovan är samma för alla filter som du väljer att skapa. Efterföljande moment skiftar något då man väljer vilken typ av data man vill utgå ifrån och sedan ställer man in filtrets regler utifrån behov, dvs beroende på om det är datum, varumärke eller andra parametrar som du vill filtrera efter. Inom kort har du snart gjort ditt första filter.

Regler i filter

I nästa steg väljer du vilket eller vilka medlemsfält som du ska basera filtret på. I det här exemplet väljs gruppen ” Interests” och medlemsfältet "Active". Andra vanligt förekommande grupperingar att skapa filter ifrån är t.ex. Order som innehåller information som produkttyp, dag för beställning m.m. som du sedan kan skapa filter för. Fler exempel på olika filter finns samlade här.

1) Medlemsfält: välj vilket fält regeln ska baseras på exempelvis: kampanj, automation, språk eller aktivitet.

2) Inställningen av regeln för filtret och slutligen 

3) Själva medlemsinformationen som önskas filtrera. 

Använd fler regler

Som överkurs om man har fler regler i sitt filter så kan man välja mellan "Matcha något" eller "Matcha alla" reglerna.

Matcha något = Innebär att någon av reglerna utgör en filtrering. Filtret hämtar ett värde som överensstämmer med en/något av värdena. Dvs en eller någon regler måste matcha medlemmen för den ska ingå i filtret. 

Matcha alla = Innebär att reglerna tillsammans utgör en filtrering, dvs att filtret hämtar de värden som överensstämmer med alla värdena. Dvs alla regler måste matcha medlemmen för den ska ingå i filtret. 

4) Klicka på knappen Spara regler för att börja bygga filtret. 

Resultatet blir då att filtret börjar skapas. Vi rekommenderar ett par stickprov för att bekräfta att urvalet visar efterfrågat resultat. 

Klicka här för fler exempel på efterfrågade filter som att segmentera på X antal dagar efter köp eller att filtrera ut kunder som handlat under en viss period m.m 

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss