Tackbrev / Thank you for shopping

(See below for an English version) 

Med  Marketing Automation  i Rule så kan du enkelt förinställa så att E-post och/eller SMS-meddelanden att skickas per automatik. Du avgör själv när meddelandena ska skickas ut och även vad som ska trigga att det skickas iväg. Bakgrunden med automation-utskick är att de skickas när en viss händelse uppfylls, först då aktiveras och skickas meddelandet ut. Du kan exempelvis koppla att ett tackmeddelande ska skickas två dagar efter att kunden genomfört ett köp. Vi har också samlat mer inspiration om automation på vår blogg 

Exemplet nedan innefattar att en kund matchar din trigger (t.ex. en tagg med namnet "Order Completed" som i bilden) och då kommer mailet att skickas ut. Processen innebär i korthet följande två steg:

 1. En kund har genomfört ett köp och förs direkt till taggen "Order Completed".  
 2. Sedan skapar man ett eller flera meddelande kopplat till taggen vilket gör att kunder som lagt order automatiskt får ett välkomstbrev. 

(Exempelbild på ett flöde med tre utskick varav det första skickas ut omgående via e-post, det andra efter 14 timmar via e-post och det sista efter 25 dagar via SMS.)

För att skapa ett automatiserat välkomstbrev, följ punkterna nedan: 

 • Välj Automation via navigeringslistan i vänsterkanten.
 • Klicka Ny Automation. 

 • Välj triggertagg/filter, som avgör när utskicket ska skickas ut. Vanligtvis är det taggen "Order Completed" som används. Och du ställer in tidpunkt för utskicket via Inställningar (kugghjulssymbolen). 
 • Klicka på Lägg till mail eller Lägg till SMS för att lägga till ett eller flera nya meddelanden. 
 • Välj aktuell mall som du vill använda för att gå vidare att skapa utskicket. 

 • Klicka på Spara utkast för att spara och klicka sedan på Automation för att gå tillbaka till att redigera flödet. 
Där kan du ange tidsinställningarna för frekvensen när utskicket ska skickas ut. 

Tillbaka i Automation-menyn ser du din nya kampanj skapad. För att aktivera hela flödet eller enskild kampanj, klicka JA/NEJ-knappen för hela slingan samt de meddelanden i slingan som du vill ha.

För ytterligare assistans beskriv ditt ärende till oss på   support@rule.se så får du snabbt hjälp.

Lycka till! 

/Team Rule

--------------------------

in English:

Via the Automation section in Rule you can create automated thank you emails for you clients to be triggered when a purchase is done. The setup begins at you e-commerce platform where you make sure that the API connection into Rule is setup correctly. Then you can easily create the emails/text messages you wish in Rule. See the steps below. 

The example below describes a step-by-step process for you to set up an automated Thank-you-email to your clients after a finished purchase. 

1) The client is making a purchase and goes through the checkout. That automatically transfers the customer to the tag "Order Completed" which triggers your pre-set email to go out. You can change the timing of the email via the cogwheel. 

2) Depending on your markting plan you can then add more pre-set emails with various timing to be sent out, allt triggered by when the bought something from your site. 

(The example shows three types of messages waiting to be triggered. The first one is set to go out directly, the second one goes out efter 14 hours and the third is a SMS and is sent after 25 days.)

To create automated thank you notes, follow the steps: 

 • Go to Automation via the navigation bar on your left. 
 • Click on New Automation
 • Choose the trigger (tag or filter) that will decide when the emails will be sent out. Usually for thank you notes it's the tag "Order Completed" but it can of course vary due to your need. 
 • Click on Add email or Add SMS to add more campaigns to your automation drip flow. 
 • Pick the template for your campaign and create your content. 
 • Click Save draft to save and then click on Automation to go back to edit your setup. Don't forget to set the timing for your campaigns via the cogwheel. 

Back in the Automation section you can now see your new campaigns in place. To activate the whole automation flow just click Yes/No-buttons on your right side and don't forget to activate unique campaigns on your left. 

For further assistance please describe your matter to our service team via support@rule.se for quick assistance. 

Best, 

/Team Rule

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss