Automatiserade order-/fraktbekräftelser

För att sätta upp automatiserade frakt- och orderbekräftelser så görs det vanligast med hjälp av API eller en integration. Det innebär att information från ett genomfört köp skickas från ert affärssystem till Rule och per automatik förs informationen (t.ex. produkt, pris, antal m.m.) in i er mall som automatiskt fyller och skapar orderbekräftelsen som skickas ut. Prata med din e-handelspartner för at klargöra vilken kunddata som ska skickas in till Rule. Sedan skapar ni enkelt de order- och leveransbekräftelser som ska skickas ut. 

För att skapa automationerna:

Steg 1 - Gå in på automationer och klicka på Ny automation:

Steg 2 - Döp automationen och lägg till taggen som den ska triggas på:

Steg 3 - Lägg till mail eller sms, väljer ni mail så behöver ni ha en egen mall eller använda en standardmall, det viktigaste här är att se till att medlemsfälten i utskicket är rätt för er e-handelsplattform. Här kan ni t.ex välja en standardmall för både orderbekräftelse och leveransbekräftelse, just dessa nedan är anpassade för centra, men medlemsfältet går att ändra på till de som er e-handelsplattform använder.

Steg 4 - När ert mail är klart och allting är uppsatt, så behöver ni klicka i Active på både mailet och i automationen för att den ska aktiveras.

Medlemsfält 

Nedan visas ett exempel på en order- och leveransbekräftelse innan data från köpet har hämtats och fyllts i. Du väljer själv att komplettera med grafik, logotyp, länkar etc för att orderbekräftelsen ska bli så tilltalande och informativ som möjligt.  Kontakta din systemleverantör/e-handelsplattform för att redogöra vilka detaljer från köpet som ni vill ha med i bekräftelserna och delge även API-nyckeln. 

- En API-nyckel genererar du under Inställningar. Se bild nedan och länken till vår API-dokumentation hittar du på sidan https://www.rule.se/apidoc/#overview.

Man har även möjlighet att namnge olika nycklar som du skapat och såklart skapa nya och ta bort gamla. 

Har du frågor om API eller vill koppla ihop tekniker hos din e-handelspartner med utvecklare hos oss på Rule så beskriv ditt ärende till oss via support@rule.se så assisterar vi er.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.