Vad är "medlemsfält"?

Medlemsfält kan direkt liknas till innehållet i en kolumn i Excel, dvs innehållet som finns i en redan angiven kategori. Ta exempelvis kolumnen Stad. Den kan innehålla en mängd olika städer. Alla dessa celler kallas för medlemsfält vilket man i Rule kan använda till att skapa filter. För att exempelvis filtrera ut alla som har Stad = Göteborg. 

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss