Hur exporterar jag avregistrerade medlemmar?

Bakgrunden till export av adresser, e-post, köphistorik och annan medlemsinformation varierar. För t.ex. rapporteringssyfte internt eller liknande så finns behovet att samla de avregistrerade kunderna. Om man vill exportera dessa spärrade e-postadresser så följ stegen nedan. 

För att exportera avregistrerade kunder: 

  • Gå till Taggar & filter
  • Klicka på den aktuella taggen som du vill exportera ut
  • Klicka på knappen Exportera
  • Där väljer man den medlemsinformation som man vill ta med i exporten, utöver e-postadress, och växlar sedan Aktiva och eller  Avregistrerade (spärrade) medlemmar. 
  • Ni kan också välja att skapa ett filter baserat på alla taggar, och exportera ut filtret på samma sätt, så får ni med alla era medlemmar som har en tagg.

  • Klicka på knappen Exportera för att gå vidare. När filen är klar visas en blå ruta för nedladdning av de exporterade medlemmarna. Filformatet är förinställt till Excel-format upp till 65 000 rader, däröver ges filen i CSV-format. (Vid import accepteras antingen XSL och CSV som format.) 

I fall du stöter på problem och/eller har frågor kring din export, beskriv ditt ärende för oss vis support@rule.se så får du snabbt assistans. Se även sidan docs.rule.se för samlade vanligt förekommande frågor och svar.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss