Filtrera efter beloppsgräns

För att segmentera din målgrupp på bästa sätt så kan en variabel vara just spenderade pengar. Att filtrera efter beloppsgräns innebär att man skapar en regel för att ta ut de som har handlat för en viss summa, t.ex. över ett specifikt belopp. Se exemplet nedan och koppla det sedan till ditt fall. 

När man vill skapa ett filter för kunders beloppsgräns så kan man göra följande: 

  • Gå till Taggar & filter
  • Klicka på Nytt filter. Ange namn på filtret och tagg/taggar som filtret ska baseras på. Välj sedan Spara filtret för att gå vidare för att ställa in regler. (Välj Gruppera filter för att slå ihop flera filter. Läs mer om grupperade filter här.)    

  • I nästa steg väljer du huvudgrupp från vilken du vill hämta medlemsdata att filtrera på. Detta är informationen som du skapat under Medlemmar>Grupper och Medlemsfält. Denna info kan även komma per automatik in i Rule via din ehandelsleverantör som skickar köpdata till Rule. Här har det valts gruppen ”Order” där info från aktuell order med belopp, storlek etc. har samlats. 

  • För att filtrera just på spenderat belopp så välj Ny regel. Välj sedan order summan, här "Order.Sum", i rullistan till vänster och i mittenfältet anger du den regel du önskar använda , här från 300 och uppåt, samt det belopp du önskar mäta, här 300 EUR. Se exempelbilden nedan. 

Summan av filtret ovan blir i det här exemplet att det filtrerar ut de kunder som spenderat mer än 300 EUR. 

Lycka till med filterbyggandet! För frågor så beskriv ditt ärende till oss via support@rule.se 

/Team Rule

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss