Filtrera efter beloppsgräns

För att segmentera din målgrupp på bästa sätt så kan en variabel vara just spenderade pengar. Att filtrera efter beloppsgräns innebär att man skapar en regel för att ta ut de som har handlat för en viss summa, t.ex. över ett specifikt belopp. Se exemplet nedan och koppla det sedan till ditt fall. 

När man vill skapa ett filter för kunders beloppsgräns så kan man göra följande: 

  • Gå till Taggar & filter
  • Klicka på Nytt filter. Ange namn på filtret och tagg/taggar som filtret ska baseras på. Välj sedan Spara filtret för att gå vidare för att ställa in regler. (Välj Gruppera filter för att slå ihop flera filter. Läs mer om grupperade filter här.)   

  • För att filtrera just på spenderat belopp så välj Ny regel. Välj sedan order summan, här "Subtotal Amount", i rullistan till vänster och i mittenfältet anger du den regel du önskar använda , här från 300 och uppåt, samt det belopp du önskar mäta, här 300 SEK. Se exempelbilden nedan.

Summan av filtret ovan blir i det här exemplet att det filtrerar ut de kunder som spenderat mer än 300 SEK. 

Lycka till med filterbyggandet! För frågor så beskriv ditt ärende till oss via support@rule.se

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss