Remote content

För att enkelt hämta ditt material från er hemsida, eller annan plats, till era kampanjer så kan man använda sig av s.k. remote content. Det innebär att ni inte skapar innehållet manuellt utan att det hämtas från en extern plats och automatiskt fylls i som innehåll i din e-postkampanj.

Du gör detta genom att först skapa en kampanj och välja en blank mall. Se bild 1 nedan. Därefter markerar man var du vill applicera ditt innehåll och anger adressen för var ifrån innehållet ska hämtas. 

  • Bild 1: Välj mall att använda. I exemplet nedan väljs mallen som heter "Mall Empty - Multilanguage". 
  • Bild 2: Här hittar du och anger länken för remote content. Klicka på fliken Medlemsdata i verktygsfältet i ovankant och välj sedan Globalt material ur rullistan. Där lägger man till den URL-adress som man vill använda. 
  •  Bild 3: Då är länken på plats. Se exemplet nedan. 

Bild 1:

Bild 2: 

Bild 3: Länken på plats och redo för att man ska ange adressen till sidan som informationen ska hämtas ifrån. (Notera att material som hämtas från externa platser inte ansvaras av Rule Communication) 

För frågor om remote content och fler möjliga användningsområden kontakta oss via support@rule.se med en beskrivning så återkopplar vi inom kort.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss