Om jag ändrar i ett automail, påverkas alla autoslingor samtidigt?

Nej, ändringar du gör i ett automail påverkar endast det enskilda utskicket.

Önskar man justeringar av grundmallen för övriga kampanjer och automail så skicka ärdenet med en beskrivning till support@rule.se

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss