Hur kopplar jag ihop Facebook Lead Ads med Rule?

Om integrationen

Ett bra sätt att samla in medlemmar till ditt nyhetsbrev är att samla in signups via Facebook Lead Ads. I Rule finns en koppling som automatiskt samlar in dina leads så att du direkt kan bearbeta dem via marketing automation och nyhetsbrev. 

Facebook Lead Ads kopplar du till sidor som du administrerar på Facebook och för att integrera Facebook Lead Ads med Rule så behöver du vara administratör för sidan. 

Installation

Gå till Inställningar Konto i Rule och längst ned på sidan hittar du avsnittet för integration, klicka på Hämta sidor, efter detta får du upp en pop up där du sedan loggar in. Efter det så visas dina sidor så här och du kan välja vilken eller vilka du vill aktivera Lead Ads för

Detta kan du även testa om kopplingen slutat fungera. 

När kopplingen är aktiv så kommer alla era leads som kommer in på ert Facebook konto framöver komma in i taggen "Facebook Import" på ert konto i Rule, detta sker helt automatiskt och leads kommer in på ditt konto i realtid. 

Du kan tex skapa en automation baserat på taggen "Facebook Import"

Datafält som skickas till Rule från Facebook

Facebook.form_id 
Facebook.page_id  
Facebook.leadgen_id  
Facebook.full_name  
Facebook.country  
Facebook.gender

Felsökning

För att testa kopplingen mellan Lead ads formuläret och Rule så kan man använda lead ads test verktyg. Välj vilken Facebook sida ni har kopplat i Rule och då kommer en medlem skapas i Rule med mailadressen test@fb.com. Om medlemmen skapas upp fungerar kopplingen.

För fler tekniska frågor, beskriv ditt ärende till oss via support@rule.se

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss