Tips vid eventuella driftstörningar

Upplever du att Rule inte startas korrekt eller att något moment upplevs som misstänkt felaktigt så kan det eventuellt bero att du tillfälligt tappat internetuppkopplingen, att du blivit utloggad pga inaktivitet eller att din webbläsare ev har plugin-program som påverkar.  

Testa åtgärderna nedan och kontakta därefter vår serviceavdelning via support@rule.se om problemen återuppstår med en beskrivning tillsammans med skärmdumpar av vad du upplever. 

  • Uppdatera (eng. refresh) webbläsarens fönster
  • Logga ut ur Rule och logga in på nytt
  • Använd webbläsaren Chrome och prova gärna dess inkognitoläge som du hittar under Arkiv>Nytt inkognitofönster 
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss