Kontakta Rule Communications support

Hej,

Har du stött på problem eller har en fråga om Rule? Kontakta vår serviceavdelning genom att beskriva ditt ärende till oss via support@rule.se så får du snabbt hjälp. 

Du når oss också på sociala medier där vi finns representerade på Facebook, Twitter, Instagram och LinkedIn. Där tipsar vi bl.a. om branschnyheter, nya funktionalitet, arbetssätt m.m. så du håller dig uppdaterad och delar gärna vidare om du taggar oss.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss