Medlemsfältet för e-postadress importeras inte, vad gör jag för fel?

I förberedande syfte inför import av din fil med medlemmar och medlemsdata så rekommenderar vi att man skapat medlemsfälten i förväg i Rule. På så sätt blir matchningen av fälten så smidig som möjligt när du importerar din fil. 

! Viktigt att notera är att medlemsfältet för e-postadress behöver inte och ska du inte skapa själv. Rule läser av @-adressen vid importen och skapar det fältet per automatik och benämner det med "Email". Se skärmdump nedan. Du behöver därför inte leta på ditt eget kolumnnamn för e-postadresserna.  

Skärmdump från hur det ska se ut när fältet för e-postadressen matchas per automatik:

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss